Sinds de lancering van ChatGPT in november 2022 kunnen we er niet meer om heen: AI is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Het succes van ChatGPT leidde tot een versnelde ontwikkeling van heel wat tools en verschillende producten. In deze “AI voor SEO gids” zoomen we in op het ontwerp en hoe we als SEO-specialisten moeten omgaan met deze ontwikkelingen. Zal het ons vervangen of net sterker maken? Onze experts delen hun toekomstvisie en praktische tips waarmee je direct aan de slag kunt.

Ben je op zoek naar specifieke info rond AI voor SEO, gebruik dan de inhoudstafel om snel te navigeren naar het topic dat je nodig hebt:

Wat is AI? AI staat voor Artificiële intelligentie. AI heeft het vermogen om te leren, de capaciteit om te redeneren, het kan oplossingsgericht denken, trends voorspellen en heel complexe taken uitvoeren die het werk van mensen en SEO specialisten veel efficiënter maken.

Wat is AI?

Artificiële Intelligentie (AI) verwijst naar systemen of machines die complexe taken kunnen uitvoeren met een niveau van intelligentie vergelijkbaar met dat van de mens. Deze technologie maakt gebruik van algoritmes, grote datasets en software om patronen te herkennen, beslissingen te nemen en problemen op te lossen zonder directe menselijke input.

Voor SEO-specialisten en marketeers biedt AI krachtige mogelijkheden om grote data vraagstukken te analyseren, klantgedrag te voorspellen, gepersonaliseerde ervaringen te creëren en de ROI van marketingcampagnes te optimaliseren. Zo kan AI bijvoorbeeld helpen bij het automatiseren van content creatie, het verbeteren van SEO (Search Engine Optimization) door het identificeren van trends, en het verfijnen van doelgroepsegmentatie voor meer gerichte advertenties. Hierdoor kunnen we efficiënter werken, de omzet verhogen en een dieper inzicht krijgen in de behoeften en voorkeuren van onze doelgroep.

Zal AI SEO vervangen?

De vraag of kunstmatige intelligentie (AI) de rol van SEO-specialisten zal overnemen, krijgen we bij Depends vaker te horen. Hierop kunnen we kort en krachtig met ‘NEE’ antwoorden, AI zal SEO niet vervangen.

Dat AI een steeds groter wordende invloed heeft op SEO, bijvoorbeeld door het automatiseren van routinetaken zoals het clusteren van zoekwoorden, het optimaliseren van content en het uitvoeren van concurrentieanalyses, staat dan weer buiten kijf. Door AI efficiënt in te zetten, kunnen we ons als SEO agency of specialisten meer richten op de strategische aspecten van ons dagelijks werk.

De grootste reden waarom AI SEO-specialisten op korte en middellange termijn niet zal vervangen, is omdat AI tools de menselijke intuïtie en het vermogen om te reageren op subtiele veranderingen in de markt of binnen specifieke bedrijfscontexten, missen. AI kan strategieën ontwikkelen en optimaliseren, maar vaak ontbreekt het aan de diepere kennis, ervaringen en praktijkvoorbeelden die SEO’s wel hebben.

AI zal de rol van de SEO-specialist niet direct vervangen. AI tools hebben niet de menselijke intuïtie en het vermogen om te reageren op subtiele veranderingen in de markt of binnen specifieke bedrijfscontexten, wat toch wel belangrijk is voor SEO.

Mensen begrijpen veel beter specifieke klantbehoeften, kunnen spanningen tussen interne stakeholders waarnemen en kunnen makkelijker empathische oplossingen aanreiken. De interactie met en het beïnvloeden van teamleden en het aanpassen van SEO-strategieën aan onverwachte veranderingen blijft een menselijke taak.

De komst van AI zal dus niet zomaar de SEO-specialist vervangen. Het zal vooral zaak zijn om AI te omarmen in je dagelijkse werkzaamheden. Er moet een soort synergie komen tussen de verschillende AI-tools op de markt en menselijke expertise én ervaring. AI kan en zal bepaalde taken overnemen om de efficiëntie te verhogen, maar SEO-experts die in staat zijn om AI in hun processen te integreren en deze tools strategisch te gebruiken, zullen het meest profiteren.

AI en SEO moeten elkaar versterken. SEO-specialisten die de technologie omarmen, zullen efficiëntie voordelen ervaren.

AI en SEO moeten elkaar versterken. SEO-specialisten die de technologie omarmen, zullen efficiëntie voordelen ervaren.

Zijn er dan geen valkuilen verbonden aan AI? Jazeker. We zijn er stellig van overtuigd dat AI (bepaalde) mensen lui(er) zal maken. Vroeger moest je kunnen kaartlezen om je vakantiebestemming te bereiken, nu gebruikt iedereen Waze of Google Maps. Vijftien jaar geleden moest je veel onderzoek doen in boeken en mensen bevragen om je eindwerk of paper te schrijven. Tegenwoordig vertrouwen studenten op tools zoals ChatGPT voor die taak. Echter, marketeers die AI-tools niet toevoegen aan hun skillset, zullen de komende jaren een achterstand oplopen tegenover degene die de technologie wel adopteren en actief gebruiken.

Onlangs deelde SEO-specialist Mathias Noyez z’n visie op SEO en AI in de Inbound4Cast Podcast van Jerrel Arkes (in samenwerking met Jeroen Stikkelorum):

SEO-werkzaamheden waarvoor wij AI gebruiken

AI-tools zoals ChatGPT, GPT-4o, AutoGPT, DALL-E en Perplexity zijn niet meer weg te denken bij het Depends SEO agency. Ze maken ons het leven zoveel makkelijker en zorgen voor een efficiëntieboost van onze werkzaamheden. Hieronder geven we alvast een overzicht van de taken waarvoor wij AI-toepassingen gebruiken. 

Content Ideation: AI-tools hebben een revolutie teweeggebracht in het content ideation proces voor ons als SEO-specialisten. Door middel van hun slimme algoritmes en grote hoeveelheid data, kunnen tools zoals ChatGPT en Perplexity patronen identificeren in het gedrag van je doelgroep en kunnen ze op basis van goed gedefinieerde persona’s je content strategie aansturen. 

Door te sparren met AI-tools en hen de juiste vragen te stellen, kunnen ze op de proppen komen met content ideeën die je inbound marketing strategie naar een hoger niveau tillen. Vragen die je bijvoorbeeld kan stellen tijdens een ideation brainstorm zijn:

 • Waar praat mijn doelgroep over?
 • Welke informatie zoekt mijn doelgroep bij de aankoop van product X?
 • Waar ligt mijn doelgroep van wakker? 
 • Op welke evenementen is mijn doelgroep aanwezig?

Zoekwoorden onderzoek: AI is een goede bondgenoot bij het uitvoeren van zoekwoorden onderzoek. Dit is een tijdrovende taak die veel efficiënter kan worden uitgevoerd door goed gebruik te maken van AI. Bij ons zoekwoordenonderzoek zetten we AI vooral in om te brainstormen over zoekwoord ideeën. 

Stel dat je zoekwoorden onderzoek moet doen rond laadpalen voor elektrische wagens. Dat is een heel technische niche met heel wat specifieke zoekwoorden waar je standaard niet zou aan denken. Zo kun je met bijvoorbeeld ChatGPT laadpaalgerelateerde zoekopdrachten die mensen gebruiken in zoekmachines achterhalen.

Wanneer je deze prompt gebruikt:

Bij mijn zoekwoorden onderzoek naar laadpalen voor auto’s zoek ik twintig relevante en interessante termen. Kunt u atypische zoektermen suggereren die niet snel in standaardtools zoals Semrush verschijnen?

Krijg je deze output: 

Voorbeeld van een ChatGPT output voor een zoekwoordenonderzoek dat we hebben gedaan naar elektrische laadpalen.

Zoekwoorden clusteren: wanneer je een ellenlange lijst aan zoekwoorden verzameld hebt, is het een kunst om deze zo efficiënt mogelijk te clusteren en categoriseren. Wanneer je dit handmatig moet doen, wordt dit al gauw een werk van lange adem. Daarom gebruiken we AI-tools zoals ChatGPT en Claude om onze zoekwoorden te clusteren.

Contentcreatie: Uiteraard gebruiken we bij Depends SEO agency ook AI voor contentcreatie. Niet zozeer om volledige teksten te genereren, maar als bron van inspiratie en als co-creator. We sparren met AI-tools om onze teksten beter, relevanter en unieker te maken. Vaak vertrekken we van een basistekst, die we vervolgens gaan verfijnen. We delen eigen ervaringen en bevindingen, en integreren dit in de output die we krijgen van ChatGPT. Vandaag de dag kan iedereen content creëren met behulp van dergelijke tools. Maar ervaring leert ons dat het prompten (de input en vraagstelling) doorslaggevend is voor de output en kwaliteit die je terugkrijgt van AI applicaties. 

Schrijven van productomschrijvingen: We werken vaak samen met websites en webshops die duizenden pagina’s moeten vullen met kwalitatieve en unieke productomschrijvingen. Dit is geen eenvoudige taak als je alles handmatig moet doen. Wij gebruiken ChatGPT in combinatie met Google Sheets om op grote schaal productomschrijvingen te genereren voor onze klanten. Als je hiermee aan de slag wilt gaan, zijn er een paar belangrijke punten om rekening mee te houden:

 • Alles begint met goede data in je Google Sheet; dit is de basis voor succesvolle productomschrijvingen.
 • Zodra je de data op orde hebt, stellen we per productgroep of (sub)categorie een specifieke prompt op.
 • Onze ervaring leert dat je AI-tools niet te veel vrijheid moet geven bij het genereren van productomschrijvingen. In je prompts kun je de AI beperken tot het gebruik van alleen de input uit je Google Sheet, zoals technische specificaties, kleuren, materialen, enz. Als je dit niet doet, kan de AI onjuiste informatie gaan genereren en beginnen hallucineren. Als je met gevoelige informatie werkt, zoals verschillende prijzen voor productvarianten, kun je ook specificeren om niet over prijzen te praten in de omschrijving.
 • Nadat je de output hebt ontvangen, is het belangrijk om de teksten grondig na te lezen en je prompts te verfijnen.

Hieronder een voorbeeld van een prompt voor een motorfiets:

Kun je op basis van deze specs een commerciële productomschrijving maken voor deze motorfiets? Schrijf in het Nedelands en in de je-vorm. Wissel korte en lange zinnen af, maar overdrijf hier zeker niet in. Probeer woorden zoals meesterwerk en pronkstuk te vermijden, dit is te subjectief en voor iedereen anders. Probeer gematigd positief te zijn. Zeg in de omschrijving niets over prijzen. De ideale lengte voor de productomschrijving is 5 tot 10 zinnen. 

Overzicht specs:

 • Spec 1
 • Spec 2
 • Spec 3

Een andere manier om productbeschrijvingen te genereren is door de URL van een product te delen met de tool en te verzoeken om op basis van de informatie op de pagina een productomschrijving te maken.

Zie onderstaand voorbeeld voor hoe je zo’n prompt kunt formuleren:

Ik wil een productbeschrijving voor deze motorfiets maken en toevoegen op onze webshop. Ga op het internet en vat dit commercieel samen in het Nederlands in min 150 en max 300 woorden: https://bwmotors.be/motorfietsen/cfmoto/650gt/

Hou rekening met volgende instructies:

 • Zeg niets over de prijs, over leningen en fietsleasing.
 • Zeg zeker iets over het rijbewijs dat je nodig hebt, de motor, de verschillende opties en de remmen. Vermeld minstens 2 keer de naam van de  motorfiets en 1 keer het merk.

Concurrentie en SERP-analyses: AI-tools zijn heel goed in het maken van vergelijkingen. Zo kunnen we twee of meerdere webpagina’s die over hetzelfde onderwerp of product gaan, heel makkelijk met elkaar vergelijken. Heel handig dus als je een SERP-analyse moet uitvoeren en in kaart wil brengen welke content features je concurrenten gebruiken. 

Creatie van een virtuele assistent: we hebben meerdere custom GPT’s ontwikkeld waarmee we onze werkzaamheden efficiënter kunnen laten verlopen. Zo hebben we een eigen custom GPT gemaakt waarmee we eenvoudig productomschrijvingen kunnen genereren voor e-commerce SEO toepassingen. 

Genereren van afbeeldingen: tegenwoordig is iedereen een beetje grafisch ontwerper, niet? Met de komst van DALL-E en Midjourney kan iedereen (zeer mooie) afbeeldingen maken. Let op, hoewel deze afbeeldingen onder bepaalde voorwaarden zonder auteursrechtelijke beperkingen gebruikt kunnen worden, is het goed om de specifieke gebruiksvoorwaarden te controleren. Wij gebruiken deze tools om afbeeldingen te genereren voor onze blogs en social media kanalen.”

Analyseren van data: AI is uitgegroeid tot een echte game-changer op het gebied van data-analyse. AI-tools kunnen gegevens veel sneller en nauwkeuriger analyseren dan mensen. Wij zetten AI in om zoekwoordanalyses uit te voeren, de intentie achter zoekwoorden te bepalen, trends te voorspellen en websitedata effectiever te interpreteren.

Onze visie en tips voor AI en SEO

Artificiële intelligentie (AI) heeft een grote invloed op onze dagelijkse SEO taken. Het kan onze efficiëntie een enorme boost geven, maar we kunnen er ons ook volledig in verliezen. Het grote gevaar van AI is dat we ons blind laten leiden en lui worden. Als SEO-specialist moeten we altijd kritisch kijken naar de output die we krijgen en zelf blijven nadenken over de koers die we aan het varen zijn. Klopt het advies dat we krijgen vanuit AI-tools met de strategie die we vooropgesteld hebben? Aligneert een ChatGPT tekst echt met de tone of voice van onze doelgroep? Heeft de AI-tool effectief de juiste conclusies getrokken uit een datasheet waarmee we onze marketing strategie willen onderbouwen? 

Gebruik AI dus niet zonder roadmap. Daarom hebben we nog enkele Do’s en Don’ts opgesteld die we graag delen: 

Do’s Dont’s
Schep duidelijke verwachtingen: AI zal niet plots je bedrijf een enorme boost geven. Er is een steile leercurve en een oceaan aan AI-tools beschikbaar, je kan niet alles tegelijk testen. Gebruik AI voor SEO niet zonder plan: AI heeft duidelijke input en begeleiding nodig. Bepaal daarom op voorhand duidelijke doelen en KPI’s.
Gebruik AI voor SEO om tijd te besparen. AI kan diepgaande analyses maken, data visualiseren, trends voorspellen,… Veel sneller dan dat het menselijke brein dit kan doen. Vergeet je andere krachtige SEO-tools niet. Tools zoals Semrush of Ahrefs zullen hun waarde blijven behouden én investeren ook in AI-integraties voor SEO.
Gebruik AI voor SEO om te zien wat echt werkt voor je bedrijf. AI-tools zoals Optimizely of RankScience kunnen in no-time een A/B-test opzetten. Negeer je eigen leerproces niet. Alles rond machine learning en AI evolueert razendsnel. Maar probeer ook op de hoogte te blijven van specifieke SEO-ontwikkelingen zoals core updates en nieuwe structured data toepassingen.
Gebruik AI als startpunt voor kwalitatieve content. AI tools kunnen creatieve invalshoeken voor content aanreiken, een outline voor je artikel bedenken en je terug op weg helpen als je ergens vastloopt. Vertrouw niet uitsluitend op AI om een geweldige contentstrategie op poten te zetten. AI-tools zoals ChatGPT grijpen vaak terug naar dezelfde woordenschat en zijn vaak zeer herhalend in hun teksten (waardoor dit niet aangenaam leest). De pure ChatGPT-teksten halen Google en andere zoekmachines er zo uit.
Gebruik AI om je doelgroep te leren kennen. AI-tools voeden zich met data vanop het internet: websites, social mentions, online reviews en Reddit discussies. Ze weten dus waarvan je doelpubliek wakker ligt. Vergeet niet waarom je investeert in SEO: je wilt kwalitatieve en relevante content creëren die een antwoord biedt op de vragen van je doelgroep. En als het even kan, zorg dan dat de content aansluit bij de zoekintentie van de bezoeker.

Krijg het laatste SEO-nieuws in je mailbox